De eerste stap is omschrijven van de zichtbare en de onuitgesproken elementen van de cultuur en kern van een organisatie. Door vragen stellen, spiegelen en feedback.Je identiteit vorm je niet in je eentje, maar altijd in relatie tot anderen. Als je door anderen gekozen wilt worden – en als je zelf kwaliteit wilt kiezen – moet je weten wat je kern is, je bewust zijn van bestaande patronen, de behoeften van je omgeving en de markt begrijpen, trends herkennen, en keuzes maken wat je niet en wat je wel bent.

Het lange traject van verandering begint waar mensen enthousiast worden, zichzelf kunnen zijn omdat de kracht van diversiteit wordt onderkend, en anderen weten te inspireren. Pas dan kunnen er nieuwe bruggen worden gebouwd, en oplossingen worden gevonden die bij de ziel van een organisatie passen. Het streven is te verleiden tot samenwerking, en verlokken tot prestaties. Door een organisatieverhaal met elkaar scherp te krijgen, waar mensen in plaats van toeschouwer te blijven, bij betrokken willen raken.

 “Ik stel vragen en rammel aan de materie, om te kunnen verwoorden wat van belang is, en wat niet. Door zo goed mogelijk oordeelloos naar elkaar te luisteren en egoloos te oordelen. Het hart, de kern van de organisatie bepaalt immers de kracht van een merk. Deze kern vat ik samen in een startdocument waarin visie, missie,  kernwaarden en beloftes van de organisatie omschreven wordt. Hieruit kan een plan volgen om de positionering zowel in- als extern te communiceren. Ik adviseer in de selectie van externe bureaus, en desgewenst stuur ik deze aan, bewaak of de beoogde effecten van de communicatie gerealiseerd worden, met mogelijk een bijstelling van de strategie tot gevolg.”

“Ik werk voor langere tijd ‘in huis’ bij een opdrachtgever, als externe adviseur, of in combinatie. Het gaat mij altijd om een lange termijn relatie. Ik ben flexibel in mijn werktijden, alsmede in de manier hoe ik voor mijn werkzaamheden wordt betaald. Dit kan een vast uurtarief zijn, een uurtarief met een “earn out” formule, of een vastgesteld bedrag voor een gedefinieerde opdracht.”

“Mijn netwerk in Zuid-oost Nederland kan een extra toegevoegde waarde bieden voor organisaties uit deze regio. Ik werk echter graag met organisaties en initiatieven op een landelijke schaal, en bij voorkeur internationaal. Ik zie diversiteit en culturele verschillen als de meest waardevolle spiegeling om ons ware zelf te begrijpen.”