Carina Weijma heeft meer dan 15 jaar ervaring in het leiding geven aan veranderingen. Rondom nieuwe samenwerkingsverbanden, organisatieculturen, (merk)positionering.
Zij is gespecialiseerd in de vertaling van visie, missie en kernwaarden – de ziel en de kracht van een organisatie – naar effectieve communicatie van die identiteit.

Haar meest opvallende ervaring ligt in regierollen en als bruggenbouwer in hybride samenwerkingsconstructies en start-up situaties. Bijvoorbeeld in de ‘triple helix’ samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.  In economische verdienmodellen en organisaties die geen winstoogmerk hebben, maar gericht zijn op waarden.

Deze brandingtrajecten omvatten vaak zowel business-, merk- als communicatiepositionering. Carina Weijma werkte onder andere voor en met innovatieve organsiaties zoals ASML, Brainport, het Van Abbemuseum, de NTS-Group en het Nederlandse topteam High Tech Systemen en Materialen.

Een internationaal project dat zij in samenwerking met partners in Nederland en Italie opzette is Project Elica. Voor meer over haar ervaring en regierollen, zie het Portfolio, Endorsements van opdrachtgevers, en onder andere het artikel Regie zonder Hiërarchie