• Topsector High Tech Systems & Materials (Plv. Trekker Internationaal)
 • samenwerkinging mbt positinering met brancheverenigingen zoals PhotonicsNL (San Francisco), CompositesNL, Paris)
 • Tante Netty, social design organisatie (voorzitter van bestuur, januari 2019 tot op heden)
 • Lid van de Adviesgroep (denktank) mbt de herijking van de nationale Nederland Branding – januari 2018 tot op heden
 • Gemeente Eindhoven (directeur Communicatie. In nauwe relatie tot het Brainport netwerk) – september 2016 tot januari 2019
 • Rotary Heeze (voorzitter 2017-2018)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (strategisch advies en voorbereiding Nederlandse presentaties op de Hannover Messe) – sinds 2012 tot en met 2016, 2017, 2018, 2019)
 • NanoNextNL (Holland High Tech presentatie op de NanoTech beurs in Tokyo, Japan, ism de NL ambassade en Innovatieraad Tokyo) – november 2016 – februari 2017
 • Nederlandse ambassade in Parijs en Nederlandse Automotive sector: conferentie Franse en Nederlandse automotive sectoren over toekomstige mobiliteit oplossingen, en beurspresentatie Parijs (december 2016, voorjaar en sept 2017)
 • ESA ESTEC (strategisch advies + voorbereiding ivm Ministersconferentie 2016 + Member of Programme Committee/Board voor event in Londen ‘Space for Inspiration, ISS and beyond’, Sept. 2016)
 • NTS-Group (EEN NTS – strategisch advies, als basis voor uitvoerende communicatie intern en extern)
 • Topteam High  Tech Systemen en Materialen (Linking Pin International, en Brand Manager mbt diverse beurzen wereldwijd, zoals Hannover Messe ism RVO en ambassade Berlijn, SEMICON Taiwan, Automotive Frankfurt, DL, VS, FR, Korea, China, etc.) – tot op heden
 • Holst Centre (Strategisch advies en reflectie voor directie. Holst Centre is de hoeksteen van Open Innovatie in Nederland. Doel: herpositionering, strategisch communicatieplan mbt Positionering en Public Affairs. Inzet vraagmodel Carwei, via o.a. workshops en gesprekken met (inter)nationale stakeholders en steering committee)
 • Topteam High Tech Systemen en Materialen (Redactie visiedocument HTSM sector voor VNO-NCW, in samenwerking met ministerie Economische Zaken. Oa inzet vraagmodel Carwei voor formulering visie en missie. Sinds 2012 secretaris voor het topteam HTSM, in de rol van brand manager en linking pin in team Internationalisering. Redactie en publicatie van HTSM Internationaliseringsstrategie, en product-markt afstemming met HTSM subsectoren en ambassades in 11 doellanden ter wereld. Zie ook HTSM Kennis- en Innovatie Agenda.)
 • Sioux (Advies mbt opzet personeel- en klantenpublicatie SOURCE no 2 op basis van kernboodschap Sioux, inzet Carwei vraagmodel, procesbegeleiding, pitch buro’s, briefings, redactie.)
 • Ambassade in Berlijn (Advies en communicatiemiddelen mbt profilering Holland High Tech op Hannover Messe 2015. In samenwerking met ministerie Buitenlandse Zaken en Economische Zaken)
 • BALTAN (Strategisch advies op verzoek van de directie. Doel: verbinding binnen de culturele sector Eindhoven, met focus op praktische samenwerking en kennisdeling in vorm van Lab of the Future. Inzet vraagmodel Carwei, via ontwikkeling en voorzitterschap van drie discussieworkshops met directieleden organisaties culturele sector Eindhoven)
 • Maart 2015: Publicatie van mijn fotoboek ‘absorbing life’ met expositie in Van Abbemuseum, Eindhoven, uitgeverij Lecturis. September: opening bij Atelier Neerlandais, Parijs. Oktober: expositie in De Ruimte, Geldrop.
 • Nederlandse Life Sciences & Health sector (Ontwikkeling internationaal profiel voor de brede Nederlandse sector, over alle belangen heen. Voorzitter en verbindende rol binnen de sector, en tussen ministeries Volksgezondheid Welzijn en Sport, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lancering van dit sectorprofiel in december 2014 in de Ridderzaal te Den Haag door minister E. Schippers)
 • NTS-Group (Sinds 2010 de jaarlijkse personeels- en klantenpublicaties Accelerate. Opzet, briefings, redactie en strategisch advies)
 • ATG (draagvlak en bekendheid creëeren mbt het internationale ruimtevaart initiatief Outernet. Zie ook blog)
 • Sinds mei 2014 Ambassadeur voor de nationale ‘Holland’ branding, op verzoek van ministerie Buitenlandse Zaken
 • Netherlands Space Office (Ontwikkeling van toekomstbestendig ruimtevaartprofiel. Positionering van de Nederlandse ruimtevaart/sector, resulterend in het paraplumerk NL Space. Inzet Carwei vraagmodel mbt formulering visie, missie, ambitie, identiteit en DNA, belofte/claim, pay off, en proofpoint verhalen. Ontwikkeling en invulling workshops met directeuren, communicatiemanagers,  lobby, en samenwerking met RVO en Andre Kuipers op Hannover Messe 2014) – augustus 2013
 • Topteam HTSM, Holland High Tech organisatie (Brand Manager Holland High Tech. Doel: (inter)nationaal positioneren van de Nederlandse high-tech sector. Zie oa www.hollandhightech.nl. En zie blog over de profilering op de Hannover Messe april 2014. Nulmetingen mbt bekendheid Nederlandse hightech in Korea, Taiwan en in Parijs) – Brand Manager per 1 januari 2013, ongoing
 • Ministerie van Economische Zaken (Ontwikkelen kernboodschap als paraplu voor 10 Doorbraakprojecten met ICT) – september  tot december 2013
 • Ministerie van Economische Zaken (Ontwikkelen kernboodschap mbt het Nederlands Bedrijven- en Topsectorenbeleid, afstemming dmv gesprekken met topteam leden en directies van Nederlandse kennisinstituten, en advisering mbt communicatie) – augustus 2013 tot juni 2014, ongoing betrokkenheid
 • Brainport Industries (strategisch communicatieadviseur mbt de ontwikkeling en positionering van het Brainport Industries Parc te Eindhoven) – mei-juni 2013
 • Koninklijk Nederlands Instituut Rome www.KNIR.it (onderzoek mbt na-oorlogse Italiaanse filmstroming Neorealisme, zie ook blog) – februari, juni, december 2o13
 • Genodigd om Master Class te geven aan Universita di Sapienza in Rome, faculteit Economie (mbt Governance structuur triple helix samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen. Voorbeeld Brainport) – april 2013
 • NTS-Group (Definiëren van NTS kern, cultuur, story via luister-workshops bij NTS-bedrijven in Nederland, China en Tsjechie) 2012-2013
 • Van Abbemuseum (Lobby en Advisering directie. Inspreker in Gemeenteraad Eindhoven. Initiator en moderator van debat in het Van Abbemuseum tussen Hans Laroes, oud-hoofdredacteur NOS, en Charles Esche, directeur Van Abbemuseum, over de rol van musea en journalistiek mbt onze Nederlandse democratie, juni 2013) ongoing betrokkenheid
 • ASM International (Strategisch advies, ontwikkelingen van middelen ivm uitrol wereldwijd HR programma) maart – mei 2013
 • Key Note speaker op landelijk Italiaans congres faculteiten Economie van Italiaanse universiteiten: Convegno annuale di Sinergie ‘IL TERRITORIO COME GIACIMENTO DI VITALITA PER L’IMPRESA XXIV’ – Dipartimento di Scienze dell’Economia Universita` del Salento, Lecce. (Zie Testo Sinergie invito, presentatie The Power of Cooperation, en de officiele publicatie in ‘Sinergie, rivista di studi en richerche‘ – oktober 2012
 • Projectvoorstel mbt  ozon technologie, een cross-over innovatie tussen de sectoren Food en Technology. In samenwerking met het Italiaanse bedrijf SAIM. Met betrokkenheid van mw Gerda Verburg, FAO, en Landbouwuniversiteit Wageningen, 2012
 • Brainport Industries, stragisch communicatieadvies (feedback mbt opzet CFT2.0, Jaarcongres 2012, ledeninformatie, Dagelijks Bestuur, persberichten, Brainport Industries Parc BIC), 2010 tot 2013
 • NTS-group, strategisch communicatie adviseur (middelen zoals Accelerate magazine, Workshop met Systems Development mbt NTS kernwaarden en arbeidsmarktimago) Sinds 2008, ongoing. Zie ook onderstaand
 • Samenwerking met EVD/AgentschapNL aan korte film ‘Nederland Innoveert’ mbt de promotie van Nederlandse innovaties met oa: ASML, EyeRhas oogrobot, Phileasbus, Philips scanners ea. Lancering tijdens TEDX Binnenhof op maandag 25 juni 2012
 • Topteam High Tech Systems and Materials (Ontwikkeling, aanjagen en regie van de Holland High Tech branding. Samenwerking met oa ministerie EL&I, EVD/AgentschapNL, FME en high-tech bedrijfsleven) zie oa www.hollandhightech.nl
 • Moonenco Kazerne & Creative Suites (Strategisch adviseur, subsidies, relaties/netwerk, lobby)
 • Co-founder en mede-directeur ELICA programma, mbt kennisuitwisseling Italie-Nederland tussen sterke clusters op het gebied van technologie, food, design. Zie www.projectelica.com.
 • Intelligent Lighting Institute ILI (Coaching en communicatie mbt het Creative Lab OPENLIGHT tijdens Beijing Design Week in China). In oktober 2011 en 2012: Sparren en bepalen uitgangspunten voor innovatie showcases mbv Light through Culture. Coaching mbt lichtprojecten voor GLOW in Eindhoven, en Dutch Design Week 2012 nav cultuurproject in Ankara) ‘2011 en 2012
 • Van Abbemuseum – Crowdfunding mbt Woodcircle Richard Long (Een van de eerste grote crowdfunding acties in de museumwereld; Betoog in raadsdiscussie gemeente Eindhoven imv Nederlandse bezuinigingen Cultuur)
 • Brainport Industries,’The global high tech open supply chain’ (Strategisch communicatie adviseur, uitgangspunten in start-up fase, Dagelijks Bestuur. Zie www.brainportindustries.com)
 • NTS-Group (Vaststellen strategische comm uitgangspunten op basis van aangescherpte missie/visie/promise; schrijven operationeel plan, pitch communicatiebureau voor NTS-Group; Redactieformule voor NTS-magazine en merkboek; managen van proces mbt content en look&feel; publicatie van magazines Accelerate in 2010, 2011, 2012, 2013. Communicatie mbt acquisities zoals BrainCenter en BoTech, etc.)
 • TOA Stuurgroep Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Brainport regio (Missie, visie, ambitie, boiler plate etc)
 • NEVAT System Suppliers groep (advisering en schrijven strategische uitgangspunten mbt positionering groep, boiler plates)
 • NOS (prachtige ervaring:twee dagen ‘meelopen’ met Hans Laroes en redactie mbt het maken van de journaals 2uur, 7uur, 8uur en jeugdjournaal; Inzage in processen, afwegingen en waarden van waaruit die split second beslissing wordt genomen ‘wordt dit nieuws of geen nieuws’? En via welk NOS middel?)
 • Van Abbemuseum 2009-2011 (Hoofd Externe Betrekkingen: Marketing/ Communicatie, Bemiddeling/Educatie en Fondswerving: doorvertalen ambitie en identiteit van het VAM naar doelgroepen voor het anderhalf jaar durend programma PLAY Van Abbe 2009-2011 mbt strategie en rol museum in de 21e eeuw. Aanvragen van subsidies; Verantwoordelijk voor en stimuleren van Educatie, Bemiddeling en Public Programming; Marketingplan Play Van Abbe; Pitch communicatiebureaus mbt de uitvoering van het programma; Stroomlijnen van algehele communicatie rond Play Van Abbe in 2009 en 2010; Feedback loops met pers en publiek; Schrijven van openingsspeeches door staatssecretaris Frans Timmermans, burgemeester Van Gijzel en Kader Abdolah. Samenwerkingsverbanden met bedrijven zoals Philips Research ‘Connection Day’ mbt sustainability, Het Glazen Depot + subsidieaanvragen ; Onderzoek raakvlakken kunst/design adhv reizen naar Londen – Modern Tate en WhiteChappel, Venezie – Biennale, Rome – Salone del Mobile, MAXXI, en Milaan – Isola, NABA, Careof, bezoek TEFAF; alsmede communicatie rond tentoonstelling Double Infinity gedurende World Expo 2010
 • NTS-Group, Strategische communicatie (oa rond de rol Original Module Manufacturer van de NTS-Group voor OEM’s; Communicatie mbt de acquisitie van Anorad in Israel; de overname van de Phenom van FEI Company en opzetten van BV Phenom-World etc.)
 • REWIN (Formuleren strategische uitgangspunten van de ontwikkelingsmaatschappij REWIN in de regio Zuid-west Brabant als basis voor corporate story en andere communicatie)
 • NTS Hermus (Ontwikkeling merkidentiteit)
 • Van Berlo studio’s (Strategisch persbeleid en Advies mbt opbouw communicatie rollen vd comm afdeling)
 • Sinds 2008 lid werkgroep communicatie-directeuren/managers van technologiebedrijven rond Eindhoven, waaronder OEM’s en toeleveranciers
 • Brainport (Initator Brainport Cafe’s in Brussel voor leden van de Europese Commissie. Initiator publicatie Brussel-newsletter. Publicatie artikelen voor Brainport magazine. Samenstellen Brainport-weekprogramma voor scholieren middelbare school, alsmede jurylid)
 • NTS-Group (Verantwoordelijk voor ontvangst van minister-president J.P. Balkenende aan NTS Metaalbewerking ivm de gevolgen van de kredietcrisis voor de high-tech keten in Zuid-oost Nederland; Marketingteksten mbt lancering ‘Mechatronics Backbone’; Externe en interne communicatie mbt de overname van bedrijfsactiviteiten Systence)
 • Lianne van Genugten, topdesigner (Coachingstraject)
 • Brainport (Hoofd Communicatie: Ontwikkelen van de lading van het ‘merk’ Brainport, en in de markt zetten; Opzetten van afdeling Communicatie, Verantwoordelijk voor alle corporate, interne en externe- en project- en programma communciatie; Communicatie Brainport van en naar de EU in Brussel; Strategische communicatie, Ontvangsten van ministers en bewindslieden; Regionale evenementen; Voorzitterschap van communicatiegremia in de regio Zuid-oost Nederland etc.) www.brainport.nl
 • Provincie Noord-Brabant (Gidsen en mede-organisatie DDW tour internationale VIPS van de Provincie)
 • Dutch Design Week 2008 (Samenstellen perstour met top-locaties, en trekken van internationale journalisten; Eind-verantwoordelijk voor journalisten tijdens de openingsdag van de DDW)
 • NTS Optel (Ontwikkeling merkidentiteit)
 • NTS Group (Strategisch advies mbt kernwaarden, visie, missie, ambitie; Externe en interne communicatie Joint venture NTS Shemer (Israel) en concentratie van NTS Mechatronics nav sluiten van een van de fabrieken; Advisering mbt ontwikkeling merkidentiteit; Internal Branding plan; Quick Scan en Aanbevelingen Internal Branding en Interne Communicatie)
 • Assembleon (Quick Scan Interne Communicatie, schrijven van Quick Wins en Aanbevelingen voor Interne Communicatie wereldwijd, vanuit het hoofdkantoor Veldhoven; advisering mbt herstructurering en ontslagrondes)
 • Holst Centre (Advisering directie mbt kernwaarden, missie, ambitie; Vertaling naar media, zoals plan voor website)
 • Piet Hein Eek, internationaal ontwerper (Eindredactie Boek Piet Hein Eek)
 • Vanderlande Industries (Advisering mbt Arbeidsmarktcommunicatie)
 • Intact (Herstructuren en -schrijven van teksten website)
 • Els van Noorduijn, Personal Coach (Reviewen verslag Philips Medical Systems)
 • YER (presentatie bij bijeenkomst HR managers Zuid-Nederland, Chateau st Gerlach)
 • Woningbouwvereniging Elan Wonen, Haarlem (Begeleiden reorganisatie, advisering interne media)

ASML (2003- 31 december 2006) Senior Communications Expert (Advisering mbt top-down/ bottom up/ horizontale communicatie als onderdeel van ASML’s internationale en bedrijfsgeintegreerde communicatiestrategie. Internationale ASML projecten Code of Conduct wereldwijd; implementatie van HR&O Individual Performance Management; Interactieprogrammas directie – medewerkers; Toeleveranciers intern positioneren; Adviseur voor HR&O, Ondernemingsraad en Business-Units; Eindredacteur publicaties Nederlandse taal; Video- en fotoproducties)

ASML (2000-2003) Communication Consultant (Hoofdredacteur internationaal personeelsblad ‘Spectrum’ en ‘Focus’; Sociaal Jaarverslagen; Project-communicatieplannen; Adviseur HR&O mbt overname SVG en reorganisaties)

ASML (1996-2000) Communication Officer (Opzetten Interne Communicatie ASML media; De naam van ASML als werkgever in de markt zetten – labour market communications; Implementeren internal brandingprogrammASML Way of Working; Sociaal Jaarverslagen (nationale nominatie in 1997); Aanzet Corporate Sponsoring)

Overige ervaring (1991-1996):

Adviesgroep Rechterlijke Organisatie, Ministerie van Justitie (1996) : projectmedewerker, verslaglegger en redacteur

Uitgeverij Stichting AgriPers (1995) – Assistent-uitgever OOGST, verantwoordelijk voor geldstromen mbt freelance schrijvers

Project Mineralenboekhouding,  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1994) : verantwoordelijk voor Facility Management en Interne Communicatie in de start-up fase

Nederlandse Vrouwen Raad (1993) : contactpersoon en administrateur voor de Nederlandse Vrouwen Raad, assistent Secretaris, verslaglegger nationale conferenties

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Congrescentrum (1993) : assistent Congresorganisatie voor de F.A.O. (VN) en de African Development Bank

Ministerie van Algemene Zaken (1991) : schrijven van handleiding computerprogramma voor het ministerie van Algemene Zaken