Carina Weijma heeft meer dan 15 jaar ervaring in het leiding geven aan veranderingen. Rondom nieuwe samenwerkingsverbanden, organisatieculturen, (merk)positionering. In economische verdienmodellen en in organisaties die niet gericht zijn op geldvermeerdering, maar op waarden.

Carina Weijma studeerde Culturele Studies en Italiaans. Zij is gespecialiseerd in de vertaling van visie, de ziel en de kracht van een organisatie naar effectieve inrichting (en onder andere communicatie) van die identiteit.

Haar meest opvallende ervaring ligt in regierollen en als bruggenbouwer in hybride samenwerkingsconstructies en start-up situaties. Bijvoorbeeld in de ‘triple helix’ samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Waar governance en winstoogmerk beide een rol spelen.

Deze trajecten omvatten vaak zowel business-, merk- als communicatiepositionering. Carina Weijma werkt onder andere voor en met innovatieve organisaties zoals ASML, Brainport, het Van Abbemuseum, de NTS-Group, het Nederlandse topteam High Tech Systemen en Materialen, de European Space Agency. Maar ook de overheid, zoals het ministerie van Economische Zaken, van Buitenlandse zaken, en de gemeente Eindhoven. 

Een internationaal project dat zij in samenwerking met partners in Nederland en Italie opzette, is Project Elica. Zie de Posts/blogs, Endorsements van opdrachtgevers, en onder andere het artikel Regie zonder Hiërarchie.